2013, ജൂലൈ 31, ബുധനാഴ്‌ച

ദൈവം

വിമാനാപകടത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ട എട്ടു പേരും കുടുംബാംഗങ്ങളും
ദൈവത്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ട പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തുമ്പോള്‍


158 പേരെ കൊന്ന ദൈവം ഊറിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

1 അഭിപ്രായം:

നിങ്ങള്‍ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ട്.