2013, ഒക്‌ടോബർ 27, ഞായറാഴ്‌ച

അഴിമതി മരുന്ന്

യഥാര്‍ത്ഥ വില കാണിച്ച് ഭൂമി രെജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയ ഒരാളുടെ കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്നാല്‍ നാട്ടിലെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കിത്തരാം എന്ന് കൊട്ടാരം വൈദ്യന്‍.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങള്‍ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ട്.